Projekt POIG 8.2 - 30.06.2011

 

"Dotacje na innowacje”


Pragniemy poinformować Państwa, iż nasza firma na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, która pełni rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka pn.:

„Elektroniczna platforma wymiany danych B2B usprawniająca procesy biznesowe pomiędzy firmą SIÓDEMKA a partnerami handlowymi”.

 

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki
Działanie 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

 

Opis projektu:

Projekt zakłada opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego wymiany danych, składającego się z pięciu modułów funkcjonalnych dla potrzeb automatyzacji procesów składania zamówień i rozliczeń zachodzących pomiędzy firmą SIÓDEMKA Sp. z o. o. a jej partnerami handlowymi.  

 

Cel projektu:

Celem ogólnym projektu jest usprawnienie procesów biznesowych pomiędzy firmą Siódemka Sp. z o. o. a podmiotami współpracującymi poprzez integrację systemów informatycznych prowadzącą do automatyzacji współpracy B2B. W ramach projektu zostaną opracowane rozwiązania informatyczne, które umożliwią automatyczną realizację procesów biznesowych oraz poprawią organizację partnerów biznesowych, przyczynią się do usystematyzowania oraz przyspieszenia przepływu informacji pomiędzy firmą Siódemka Sp. z o. o. i jej partnerami, co w rezultacie wpłynie na ich wydajność, obroty oraz ilość i jakość świadczonych usług. Zaplanowane rozwiązania informatyczne zostaną opracowane i wdrożone w odpowiedzi na zdiagnozowane zapotrzebowania zgłoszone przez wszystkie strony współpracujące.

 

Okres realizacji projektu:

01.07.2011 – 30.04.2013

 

 

„Inwestujemy w Waszą przyszłość”

Dołączone pliki